Структура Союзу

Всеукраїнський Союз церков євангельських християн-баптистів є сьогодні найбільшою протестантською спільнотою в Україні. До його складу станом на 1 січня 2012 р. входить 2835 церков та груп, які об’єднують більш як 127 тисяч віруючих, котрі свідомо та послідовно сповідують та практикують свою віру. Узагалі ж богослужіння в церквах ВСО ЄХБ відвідують близько 300 тисяч осіб.

ВСО ЄХБ складають 25 обласних об’єднань церков ЄХБ, очолюваних обраними старшими пресвітерами. Крім церков в Україні, до складу Союзу входять п’ять об’єднань баптистських церков української діаспори в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Парагваї та Португалії.

Вищим керівним органом ВСО ЄХБ є з’їзд представників церков, який збирається раз на чотири роки. З’їзд затверджує статутні положення та основні напрями розвитку служіння церков ВСО ЄХБ, обирає Голову та його заступників.

Голова Союзу, його заступники складають Виконавчий комітет.

У період між з’їздами вся відповідальність за діяльність Союзу покладається на Раду Союзу. Вона збирається чотири рази на рік. До неї входять члени Виконавчого комітету, обласні пресвітери та інші відповідальні служителі, відповідно Статуту. Рада Союзу визначає стратегію розвитку служіння Союзу та несе відповідальність за духовний стан церков в обласних об’єднаннях, затверджує керівників відділів, бюджет, робочі комісії у Раді Союзу, сприяє координації та розвитку служіння об’єднань, а також розв’язанню спірних питань в церквах.

Голова Союзу – В’ячеслав Васильович Нестерук, заступники: Антонюк В.С., Бандура І.О., Каспров М.Є.

Заступники в регіонах: Романюк І.М., Кравченко О.Я., Олійник В.М., Корнута С.І., Андрашко М.М., Шемчишин В.П.

При Раді ВСО ЄХБ діє також стратегічна рада.

Духовно-консультативна рада утворена з найбільш досвідчених і шанованих служителів із метою наставництва служителів, допомоги церквам у розв’язанні складних питань, підтримки молитовного служіння, захисту церков від лжевчень.

Положення про Номінаційну Комісію ООЦ ЄХБ

1. Загальні положення

1.1. Головне призначення Номінаційної Комісії (НК) в тому, щоб допомогти Обласному Об’єднанню Церков ЄХБ визначитись з персональним складом керуючих органів.

Для цього Рада ООЦ ЄХБ доручає НК зібрати інформацію від церков, пресвітерів та інших відповідальних служителів щодо персонального складу керівних органів Обласного Об’єднання та провести всю підготовчу роботу з потенційними кандидатами.

1.2. НК підпорядкована Раді ООЦ ЄХБ і призначається нею за не меньше 6 більше 9 місяців до звітно-виборчої конференції ООЦ ЄХБ та складає свої повноваження на цій конференції.

1.3 НК отримує від Ради ООЦ ЄХБ завдання щодо кількісного складу керівних органів, їхньої структури та функціональних обов’язків кожного з керівників. Рада ООЦ ЄХБ затверджує всі ці матеріали, необхідні для початку роботу НК, які можуть бути підготовлені Радою ООЦ ЄХБ, або спеціально створеним комітетом з компетентних та діючих служителів, або самою Номінаційною комісією.

1.4. Голова НК доповідає звітно-виборчій конференції ООЦ ЄХБ про структуру, функції та персональний склад керівних органів, які повинні буди затверджені Радою ООЦ ЄХБ. Щоб запобігти стихійності та випадковості у висуванні керівних органів Голова НК є єдиний уповноважений представник Ради ООЦ ЄХБ що до цих питань.

2. Завдання та функції комісії

2.1. На початку роботи НК розповсюджує інформацію про структуру, склад та функції майбутніх керівних органів об’єднання, для церков що входять в ООЦ ЄХБ та для всіх відповідальних служителів ООЦ ЄХБ, та призначає останній термін збору пропозицій щодо персонального складу керівних органів ООЦ ЄХБ.

2.2. НК збирає інформацію від церков що входять до складу ООЦ ЄХБ, окремих членів церков ООЦ ЄХБ, та що до персонального складу керівних органів об’єднання.

2.3. НК здійснює перевірку відповідності кандидатів посадам, на які вони номінуються, знідно Біблійної квалівікації, статуту та положенням про керівні посади.

2.4. НК складає опитувальний лист поданих пропозицій з іменами кандидатів на номінації, а після своїх засідань складає закінчений проаналізований лист з іменами кандидатів.

2.5. НК також проводить співбесіди з кандидатами, імена яких визначені у закінченому та проаналізованому листі та готує звіт про проведену працю.

2.6. Звіт, висновки і пропозиції НК подаються головою комісії Раді ООЦ ЄХБ на розгляд і затвердження.

2.7. Після вибору старшого пресвітера та інших служителів ООЦ ЄХБ, діяльність комісії завершується. Зібрані і нереалізовані пропозиції передаються ново вибраному керівництву ООЦ ЄХБ.

3. Склад та процедура

3.1. НК складається зі служителів ООЦ ЄХБ ( пресвітерів, голів постійно діючих комісій, керівників основних відділів об’єднання і заступників Старшого пресвітера ООЦ ЄХБ та інших). Кількість членів НК визначається Радою ООЦ ЄХБ та як правило, не є меньшою 7 та не перевищує 9 членів.

3.2. Рада ООЦ ЄХБ за поданням старшого пресвітера призначає особистий склад НК та Голову НК, який не може балотуватися на місце старшого пресвітера, або його першого заступника.

3.3. Всі рішення НК приймаються на засіданні, яке правомочне, якщо присутні дві третини членів. Кожен член комісії має один голос.

3.4. Як правило, рішення приймаються консенсусом, або як виключення двома третинами голосів присутніх на засіданнях. При необхідності можливо вживання сучасних методів спілкування та голосування через електрону пошту, Скап та інши.

3.5. Всі засідання та рішення є строго конфіденційні. Інформацію щодо засідань НК може видавати тільки Голова комісії, або члени комісії за рішенням комісії або дорученням Голови.

© All rights reserved.